18. 9. 2019  23:50 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Centrum pre výskum a vývoj v oblasti elektrónovolúčových a progresívnych oblúkových technológií zvárania, navárania a povrchového spracovania

Garant: prof. Ing. Milan Marônek, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Špecifické ciele projektu sú zamerané na modernizáciu a skvalitňovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja. Cieľom je vybudovať High-Tech pracovisko na výskum progresívnych technológií zvárania, povrchového vytvrdzovania, pretavovania a vytvárania špeciálnych vrstiev prostredníctvom elektrónového lúča. Ďalším cieľom je vybudovať špičkové pracovisko určené na komplexný výskum technologických procesov zvárania a navárania s využitím rozhodujúcich metód zvárania elektrickým a plazmovým oblúkom vo všetkých polohách zvárania a v ľubovoľnej trajektórii zvaru (návaru).
Druh projektu:OP VaV ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:26210120017
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 10. 2012
Dátum ukončenia projektu:30. 09. 2015
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:4

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Mgr. Ľubomír Gašparíkpracovník pre VO
Ing. Peter Haladaprojektový manažér
prof. Ing. Milan Marônek, CSc.garant
Ing. Silvia Rosenbergerováadministrátor