4. 7. 2020  5:08 Prokop
Akademický informační systém

Projekty


Centrum excelentnosti pre vývoj a aplikáciu diagnostických metód pri spracovaní kovových a nekovových materiálov

Garant: prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.


Základní informace         


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Hlavné zameranie projektu sleduje rozšírenie prístrojového vybavenia moderného dynamického centra excelentných a analytických metód využívajúcich súčasné najmodernejšie poznatky z interakcie rtg. žiarenia s hmotou, moderných postupov merania a hodnotenia mechanických, termofyzikálnych a koróznych vlastností progresívnych kovových a nekovových materiálov a špičkových termodynamických detekčných systémov s vysokou citlivosťou, moderných postupov spracovania povrchových vrstiev a hodnotenia efektu interakcie rôznych fyzikálno-chemických účinkov na ich životnosť a exploatačné vlastnosti. Realizáciou projektu sa vytvorilo päť ucelených laboratórnych celkov: Laboratórium tepelných tokov, Laboratórium termofyzikálnych meraní, Laboratórium koróznych skúšok, Laboratórium štruktúrnych analýz a Laboratórium povlakovania a tepelného spracovania.
Druh projektu:
OP VaV ()
Pracoviště:Ústav materiálov (MTF)
Identifikace projektu:
26220120048
Stav projektu:
Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:
01. 05. 2009
Datum ukončení projektu:
30. 04. 2011
Počet pracovníků projektu:
7
Počet oficiálních pracovníků projektu:
6

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
projektový manažér
RNDr. Pavol Priputen, PhD.
riešiteľ
garant
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.riešiteľ
riešiteľ
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.riešiteľ