17. 6. 2019  8:40 Adolf
Akademický informační systém

Projekty


Štúdium metalurgickej podstaty zmien štruktúry a vlastností Cr-V ledeburitickej ocele kryogénnym spracovaním

Garant: prof. Ing. Peter Jurči, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na štúdium javov, ktoré prebiehajú vo vybranej chróm-vanádovej ledeburitickej nástrojovej oceli počas kryogénneho spracovania pri použití rôznych režimov tohto spracovania. V rámci projektu bude stanovený vplyv dôležitých premenných procesu, ako sú výška teploty austenitizácie, režimy popúšťania a doba výdrže na teplote kryogénneho spracovania na mikroštruktúru, tvrdosť, pevnosť v trojbodovom ohybe, lomovú húževnatosť a odolnosť proti opotrebeniu. V projekte bude využité veľké množstvo experimentálnych technik, čo umožní dosiahnuť hlavný cieľ projektu -- realizovanie podrobnej a ucelenej analýzy javov v mikroštruktúre vybranej Cr-V ledeburitickej ocele v podmienkach kryogénneho spracovania pro použití rotných režimov a stanovenie vplyvu mikroštruktúrnych zmien, prebiehajúcich pri kryogénnom spracovaní na mechanické a tribologické vlastnosti materiálu.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav materiálov (MTF)
Identifikace projektu:1/0735/14
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2014
Datum ukončení projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníků projektu:14
Počet oficiálních pracovníků projektu:11

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Ing. et Ing. Pavel Bílek, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Mária Hudáková, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Jozef Krajčovič, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Matej Pašák, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Sahul, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Viktória Sedlická, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Peter Jurči, PhD.zodpovedný riešiteľ
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Marta Kučerová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jana Ptačinová, PhD.spoluriešiteľ