18. 2. 2020  2:27 Jaromír
Akademický informační systém

Projekty


Využitie komplexnej termickej analýzy a výpočtovej termodynamiky pri štúdiu procesov v progresívnych materiálových systémoch.

Garant: doc. Ing. Roman Čička, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na využitie experimentálnej a výpočtovej termodynamiky pri štúdiu procesov a fázových rovnováh v niektorých perspektívnych materiálových systémoch, ako sú komplexné kovové zliatiny, progresívne nástrojové ocele, koróziivzdorné austenitické ocele, vytvrditeľné zliatiny na báze hliníka a bezolovnaté spájky. V experimentálnej časti bude realizovaná komplexná termická analýza skúmaných systémov spolu s meraním niektorých dôležitých termofyzikálnych veličín a štruktúrnou analýzou. Vo výpočtovej časti budú pomocou programov Thermo-Calc, JMatPro, Dictra, ANSYS, SYSWELD, DEFORM a MATLAB modelované fázové rovnováhy a procesy prebiehajúce v skúmaných materiáloch počas riadeného teplotného režimu. Cieľom projektu je zlepšiť schopnosť predikcie fázových rovnováh a priebehu procesov v materiálových systémoch, s využitím pokročilých metód výpočtovej termodynamiky.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav materiálov (MTF)
Identifikace projektu:1/0811/14
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2014
Datum ukončení projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníků projektu:20
Počet oficiálních pracovníků projektu:17

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Ivan Hrušovský, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Roman Čička, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Michal Kövér, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
RNDr. Marcel Abas, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eva Babalová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Ivona Černičková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Tomáš Chrebet, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.spoluriešiteľ
Mgr. Jozef Krajčovič, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Roman Moravčík, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Antonín Náplava, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Martin Németh, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Andrea Némethová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Tomáš Škulavík, PhD.spoluriešiteľ