4. 7. 2020  3:49 Prokop
Akademický informační systém

Projekty


Budovanie virtuálneho laboratória robotiky a manipulačnej techniky

Garant: prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Hlavným cieľom projektu je vybudovanie laboratória so súborom školiacich modulov v oblasti automatizácie a priemyselnej robotiky, ktoré bude slúžiť na výučbu princípov automatického riadenia manipulačnej techniky a programovania priemyselných robotov, ktoré sú v súčasnosti čoraz viac implementované do výrobnej praxe. Vybudované laboratórium umožní rozvíjať vedomosti a odborné znalosti študentov v oblasti automatizovaných a robotizovaných systémov uplatnením inovatívneho vzdelávacieho programu a metodológie s využitím moderných CA technológii vrátane e-learningu. Laboratórium umožní riešiť rôzne aplikačné úlohy pomocou viacerých automatizačných prostriedkov a na niekoľkých úrovniach riadenia vrátane simulácie a následnej verifikácie na reálnych priemyselných komponentoch.
Druh projektu:
KEGA ()
Pracoviště:
Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky (MTF)
Identifikace projektu:
027STU-4/2014
Stav projektu:
Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2014
Datum ukončení projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníků projektu:
16
Počet oficiálních pracovníků projektu:16

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Michala Šimúnová, PhD.
spoluriešiteľ
administratíva
doc. Ing. Peter Košťál, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martina Kusá, PhD.
spoluriešiteľ
Ing. Miriam Matúšová, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
zodpovedný riešiteľ
Ing. Marcela Bučányová, PhD.
spoluriešiteľ
Ing. Nadežda Hankeováspoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
doc. Ing. Nina Vetríková, PhD.
spoluriešiteľ