18. 9. 2019  19:39 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Budovanie virtuálneho laboratória robotiky a manipulačnej techniky

Garant: prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Hlavným cieľom projektu je vybudovanie laboratória so súborom školiacich modulov v oblasti automatizácie a priemyselnej robotiky, ktoré bude slúžiť na výučbu princípov automatického riadenia manipulačnej techniky a programovania priemyselných robotov, ktoré sú v súčasnosti čoraz viac implementované do výrobnej praxe. Vybudované laboratórium umožní rozvíjať vedomosti a odborné znalosti študentov v oblasti automatizovaných a robotizovaných systémov uplatnením inovatívneho vzdelávacieho programu a metodológie s využitím moderných CA technológii vrátane e-learningu. Laboratórium umožní riešiť rôzne aplikačné úlohy pomocou viacerých automatizačných prostriedkov a na niekoľkých úrovniach riadenia vrátane simulácie a následnej verifikácie na reálnych priemyselných komponentoch.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky (MTF)
Identifikácia projektu:027STU-4/2014
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2014
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:16
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:16

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Daynier Rolando Delgado Sobrino, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. František Pecháček, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eva Riečičiarová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Roman Ružarovský, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Michala Šimúnová, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
doc. Ing. Peter Košťál, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martina Kusá, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Miriam Matúšová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jarmila Oravcová, PhD.spoluriešiteľ
prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.zodpovedný riešiteľ
Ing. Marcela Bučányová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Nadežda Hankeováspoluriešiteľ
doc. Ing. Radovan Holubek, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Angela Javorová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Nina Vetríková, PhD.spoluriešiteľ