17. 11. 2019  23:04 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Projekty


Implementácia princípov Blended Learningu do výučby programovania CNC výrobných strojov a zariadení s pokrokovou kinematickou štruktúrou

Garant: prof. Ing. Peter Šugár, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Implementácia princípov Blended Learningu do výučby programovania CNC výrobných strojov a zariadení s pokrokovou kinematickou štruktúrou".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Bc. Alena MichálikováVV OPOM MTF [ukončené]+421 918 646 011T-13
prof. Ing. Peter Šugár, CSc.KOPT UVTE MTF+421 917 367 301T-123
Ing. Matúš Beňo, PhD.UVPT MTF+421 908 674 128NC 115
Ing. Eva Buranská, PhD.KBI UIBE MTF+421 906 068 klapka 502ŤL-203
Ing. Ivan Buranský, PhD.UVTE MTF+421 948 936 662T-123
Ing. Martin Frnčík, PhD.MTF D-STAM [ukončené]T-125
doc. Ing. Augustín Görög, PhD.KOPT UVTE MTF+421 908 674 134T-127
doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.KZSM UVTE MTFT-104a
Ing. Michaela Kritikos, PhD.KOPT UVTE MTF+421 906 068 309T-105
Ing. Marcel Kuruc, PhD.KOPT UVTE MTF+421 906 068 378CE5AM
Ing. Jana Moravčíková, PhD.KOPT UVTE MTF+421 906 068 326T-141
doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.KOPT UVTE MTF+421 906 068 368T-120
Ing. Martin Necpal, PhD.KOPT UVTE MTF+421 906 068 378CE5AM
doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.KTKP UVTE MTF+421 908 674 056T-125
Ing. Marek Zvončan, PhD.MTF D-STM [ukončené]


Zoznam historických pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam historických pracovníkov, ktorí v minulosti pracovali na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoOdDo
Ing. Martin Kováč, PhD.ÚEF FEI01.01.201415.07.2014

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ