23. 10. 2020  5:23 Alojza
Akademický informační systém

Projekty


Implementácia princípov Blended Learningu do výučby programovania CNC výrobných strojov a zariadení s pokrokovou kinematickou štruktúrou

Garant: prof. Ing. Peter Šugár, CSc.


Základní informace
      
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Projekt je zameraný na unifikáciu postupov výučby programovania CNC strojov a zariadení rôzneho technologického určenia, s dôrazom na stroje a zariadenia s pokrokovou kinematickou štruktúrou, využitím princípov Blended Learningu. Cieľovú skupinu predstavujú študenti všetkých stupňov univerzitného vzdelávania, postgraduálneho vzdelávania a čiastočne aj študenti stredných odborných škôl.
Druh projektu:KEGA ()
Pracoviště:
Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikace projektu:
032STU-/2014
Stav projektu:
Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2014
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2016
Počet pracovníků projektu:
15
Počet oficiálních pracovníků projektu:
15

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
zodpovedný riešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Jana Moravčíková, PhD.spoluriešiteľ
administratíva
doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.
spoluriešiteľ
Ing. Marek Zvončan, PhD.
spoluriešiteľ
Ing. Matúš Beňo, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Marcel Kuruc, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ