20. 10. 2019  21:55 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium využitia progresívnych oxidačných metód pre predĺženie životnosti procesných kvapalín a pre následné urýchlenie biologickej likvidácie na konci ich životného cyklu

Garant: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Sleduje sa využitie nízkych koncentrácií ozónu ako progresívnej metódy hygienizácie kovoobrábacích procesných kvapalín počas doby ich používania pri obrábaní za účelom predĺženia ich životnosti; ochrany ľudskej obsluhy stroja elimináciou klasicky používaných biocídov a zníženia množstva používaných zdrojov ich dlhodobejším využívaním (ekonomické, environmentálne a bezpečnostné hľadisko).
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Identifikácia projektu:1/0640/14
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2014
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníkov projektu:17
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:13

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Jozef Harangozó, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Michal Kopček, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ondrej Tatarkaspoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Lenka Blinová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eva Buranská, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jozef Fiala, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Anna Michalíková, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Tomáš Škulavík, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Tomáš Štefko, PhD.spoluriešiteľ