4. 7. 2020  1:34 Prokop
Akademický informačný systém

Projekty


Nové trendy a technológie vo výučbe fotogrametrie pre vedný odbor Geodézia a geodetická kartografia

Garant: prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.


Základné informácie   
Pracovníci
      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Nové trendy a technológie vo výučbe fotogrametrie pre vedný odbor Geodézia a geodetická kartografia".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
PracoviskoTelefón
Kancelária
Erika Kanalová
OPVV Dek SvF
+421 (2) 32 888 393
C 0107
prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.
ext SvF+421 (2) 32 888 689A-309

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ