4. 7. 2020  2:11 Prokop
Akademický informační systém

Projekty


Nové trendy a technológie vo výučbe fotogrametrie pre vedný odbor Geodézia a geodetická kartografia

Garant: prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.


Základní informace
   
Pracovníci
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Projekt predpokladá zabezpečenie modernej výučby digitálnej leteckej a blízkej fotogrametrie pre prípravu absolventov vysokoškolského štúdia v študijnom programe Geodézia a kartografia vrátane tvorby študijných materiálov, manuálov, metodických postupov a návodov ako aj výskumných úloh v oblasti digitálnej fotogrametrie s možnosťou využitia pre odbornú i laickú verejnosť. Významným aspektom projektu je aj príprava pre vybudovanie nového študijného predmetu Diaľkový prieskum, čo autori projektu považujú za jenu z priorít v nasledujúcich rokoch.
Druh projektu:KEGA ()
Pracoviště:
Katedra geodézie (SvF)
Identifikace projektu:
008STU-4/2011
Stav projektu:
Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2011
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2013
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0