3. 6. 2020  9:19 Karolína
Akademický informačný systém

Projekty


Nové trendy a technológie vo výučbe fotogrametrie pre vedný odbor Geodézia a geodetická kartografia

Garant: prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.


Základné informácie
   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt predpokladá zabezpečenie modernej výučby digitálnej leteckej a blízkej fotogrametrie pre prípravu absolventov vysokoškolského štúdia v študijnom programe Geodézia a kartografia vrátane tvorby študijných materiálov, manuálov, metodických postupov a návodov ako aj výskumných úloh v oblasti digitálnej fotogrametrie s možnosťou využitia pre odbornú i laickú verejnosť. Významným aspektom projektu je aj príprava pre vybudovanie nového študijného predmetu Diaľkový prieskum, čo autori projektu považujú za jenu z priorít v nasledujúcich rokoch.
Druh projektu:
KEGA ()
Pracovisko:Katedra geodézie (SvF)
Identifikácia projektu:
008STU-4/2011
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2011
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2013
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0