Oct 20, 2019   1:15 p.m. Vendelín
Academic information system

Projects


Využitie tradičných technológií pri obnove drevených stavieb

Supervisor: doc. Ing. Oto Makýš, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Zámerom predloženého grantového projektu je spracovať výstupy praktických experimentálnych workshopov vedecko-odborného technologického charakteru pri záchrane a opravách objektov - prevažne ľudového staviteľstva zhotovených z dreva a súvisiacich materiálov (napr. hliny). Predmetom grantu je praktická a publikačná ilustrácia záchrany havarijne ohrozených objektov, ktorých záchrana je buď považovaná za zbytočnú, či nemožnú, alebo sú k nej vypracované "bežné" stavebné projekty. Tie zvyčajne nevychádzajú z poznania tradičnej práce s drevom, z porozumenia tradičnej stavby, z odborných a vedeckých technologických vedomostí o správaní sa tradičných materiálov a konštrukčných riešení a pod. Sú zvyčajne realizované s malým ohľadom na pamiatkové hodnoty budov.
Kind of project:-- Iný domáci -- ()
Department:Department of Building Technology (FCE)
Project identification:MK-2915/2011/1.3
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 05. 2011
Project close date:31. 12. 2011
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:0