16. 7. 2019  0:23 Drahomír
Akademický informačný systém

Projekty


Detekcia plošných a diskrétnych posunov nestabilných území na báze nízko nákladovej fotogrametrie, terestrických a satelitných technológií

Garant: prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.


Základné informácie   Pracovníci   Financovanie      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Detekcia plošných a diskrétnych posunov nestabilných území na báze nízko nákladovej fotogrametrie, terestrických a satelitných technológií".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Erika KanalováOPVV Dek SvF+421 (2) 59 274 393C1/8
prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.KGDE SvF [ukončené]+421 (2) 59 274 689A-309

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ