19. 7. 2019  18:18 Dušana
Akademický informačný systém

Projekty


Detekcia plošných a diskrétnych posunov nestabilných území na báze nízko nákladovej fotogrametrie, terestrických a satelitných technológií

Garant: prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.


Základné informácie   Pracovníci   Financovanie      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje súhrnný rozpočet celého projektu pre jednotlivé druhy financií za jednotlivé roky riešenia.

Položka2014
Kapitálové výdaje--
Bežné výdaje - mzdové náklady--
Bežné výdaje - ostatné50 000