30. 5. 2020  2:09 Ferdinand
Akademický informačný systém

Projekty


Detekcia plošných a diskrétnych posunov nestabilných území na báze nízko nákladovej fotogrametrie, terestrických a satelitných technológií

Garant: prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.


Základné informácie
   
Pracovníci   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:
Katedra geodézie (SvF)
Identifikácia projektu:0/0000/00
Stav projektu:
Neschválený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2014
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0