23. 7. 2019  13:42 Oľga
Akademický informační systém

Projekty


Spoľahlivosť a odolnosť betónových a spriahnutých oceľobetónových konštrukcií

Garant: prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD.


Základní informace   Pracovníci   Financování      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Odolnosť nosných betónových a spriahnutých oceľo-betónových konštrukcií je možné presnejšie analyzovať kvalitným softvérom (Atena, Diana, Ansys) s nelineárnou analýzou so zohľadnením materiálových a geometrických nelinearít. Použitie nelineárnych metód však často naráža na chýbajúci spoľahlivostný rámec, ktorý by mal definovať požadovanú úroveň odolnosti konštrukcie. Vytvorenie takéhoto rámca pre nelineárnu analýzu je základnou podmienkou potrebnou pre určenie reálnej odolnosti nosných konštrukcií najmä tam, kde aj krehký a náhly stav porušenia a pretvorenia môžu ovplyvniť spoľahlivosť konštrukcie. Výsledky teoretickej analýzy budú porovnané s výsledkami experimentov plánovaných v rámci výskumnej úlohy, resp. s experimentami renomovaných spolupracujúcich výskumných pracovísk.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
Identifikace projektu:1/0696/14
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2014
Datum ukončení projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0