16. 7. 2019  4:00 Drahomír
Akademický informačný systém

Projekty


Hydrodynamické procesy vo vrtoch a v ovplyvnenom heterogennom prostredí pri riešení stabilitných a ekologických problémov

Garant: prof. Ing. Jozef Hulla, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra geotechniky (SvF)
Identifikácia projektu:1/9066/02
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2002
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2004
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0