24. 7. 2019  8:26 Vladimír
Akademický informačný systém

Projekty


Vlplyv riadiacich systémov na kvalitu vnútorného prostredia na zvýšenie efektívnosti technických zariadení budov

Garant: prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra technických zariadení budov (SvF)
Identifikácia projektu:1/9061/02
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2002
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2004
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0