18. 7. 2019  15:35 Kamila
Akademický informačný systém

Projekty


Pružnosť a plasticita v stavebníctve. Vysokoškolská učebnica

Garant: doc. Ing. Jozef Dický, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Pružnosť a plasticita v stavebníctve. Vysokoškolská učebnica".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. Ing. Jozef Dický, PhD.KSME SvF+421 (2) 59 274 318A 205

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ