20. 6. 2019  3:09 Valéria
Akademický informačný systém

Projekty


Pružnosť a plasticita v stavebníctve. Vysokoškolská učebnica

Garant: doc. Ing. Jozef Dický, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
Identifikácia projektu:3/0041/02
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2002
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2004
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0