6. 7. 2020  22:29 Patrik, Patrícia
Akademický informačný systém

Projekty


Návrh integrovanej štruktúry študijných plánov nového medziodborového študijného programu "Techniky zachovania pamiatok"

Garant: doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.


Základné informácie
   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Katedra technických zariadení budov (SvF)
Identifikácia projektu:3/1188/03
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2003
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0