18. 1. 2020  12:41 Bohdana
Akademický informačný systém

Projekty


Energetický a environmentálny audit systémov vykurovania budov uplatňujúcich meraciu, regulačnú a riadiacu techniku

Garant: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Energetický a environmentálny audit systémov vykurovania budov uplatňujúcich meraciu, regulačnú a riadiacu techniku".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.KTZB SvF+421 (2) 32 888 634C 1407

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ