6. 7. 2020  22:11 Patrik, Patrícia
Akademický informačný systém

Projekty


Energetický a environmentálny audit systémov vykurovania budov uplatňujúcich meraciu, regulačnú a riadiacu techniku

Garant: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.


Základné informácie   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:
Katedra technických zariadení budov (SvF)
Identifikácia projektu:
1/9062/02
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2002
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2004
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0