19. 6. 2019  22:48 Alfréd
Akademický informačný systém

Projekty


Scenáre zmien vybraných zložiek hydrosféry a biosféry v SR v dôsledku klimatickej zmeny

Garant: prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
Identifikácia projektu:APVT-51-006502
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 08. 2002
Dátum ukončenia projektu:31. 07. 2005
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0