14. 11. 2019  4:36 Irma
Akademický informační systém

Projekty


The Voice of Research Administrators - Building a Network of Administrative Excellence - BESTPRAC

Garant: Mgr. Ing. Mária Búciová


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Hlavným cieľom projektu BestPrac (Targeted Network TN1302) je napomáhať lepšej a dôslednejšej administrácii nadnárodných výskumných projektov, ktoré podporujú excelentnosť vo výskume. Projekt má za cieľ zvýšiť vnímania dôležitosti excelentnej administrácie výskumných projektov. Hlavným poslaním tejto akcie je vznik siete administratívnych, finančných a právnych služieb na univerzitách, výskumných organizáciách a podobných inštitúciách, ktoré podporujú výskumníkov zapojených do nadnárodnej externej súťaže založenej na projektoch (špeciálne financovaných z európskych zdrojov) za účelom výmeny skúseností a zdielania a rozvoja najlepších postupov, podpory zdielania poznatkov, knowledge transfer a zvýšenia efektívnosti administrácie projektov. V Management Committee je zapojených 66 osôb z 36 štátov EÚ i mimo EÚ.
Druh projektu:COST ()
Pracoviště:Rektorát STU (REK)
Identifikace projektu:TN1302
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:15. 10. 2013
Datum ukončení projektu:14. 10. 2017
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0