28. 1. 2020  7:26 Alfonz
Akademický informačný systém

Projekty


Integrované meracie systémy zbery a spracovania údajov na tvorbu deformačného modelu stavebných objektov a horninového prostredia

Garant: prof. Ing. Pavel Bartoš, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Integrované meracie systémy zbery a spracovania údajov na tvorbu deformačného modelu stavebných objektov a horninového prostredia".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Pavel Bartoš, PhD.ext SvFA-318

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ