14. 11. 2019  8:21 Irma
Akademický informačný systém

Projekty


Integrované meracie systémy zbery a spracovania údajov na tvorbu deformačného modelu stavebných objektov a horninového prostredia

Garant: prof. Ing. Pavel Bartoš, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra geodézie (SvF)
Identifikácia projektu:1/8332/01
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2001
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2003
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0