12. 12. 2019  2:29 Otília
Akademický informační systém

Projekty


Integrované meracie systémy zbery a spracovania údajov na tvorbu deformačného modelu stavebných objektov a horninového prostredia

Garant: prof. Ing. Pavel Bartoš, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra geodézie (SvF)
Identifikace projektu:1/8332/01
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2001
Datum ukončení projektu:31. 12. 2003
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0