8. 7. 2020  10:39 Ivan
Akademický informačný systém

Projekty


Integrované meracie systémy zbery a spracovania údajov na tvorbu deformačného modelu stavebných objektov a horninového prostredia

Garant: prof. Ing. Pavel Bartoš, PhD.


Základné informácie
   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:
Katedra geodézie (SvF)
Identifikácia projektu:
1/8332/01
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2001
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2003
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0