18. 9. 2019  23:49 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza bezpenosti priehrad na Slovensku s prijliadnutím na ich vek a význam

Garant: prof. Ing. Michal Lukáč, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra geotechniky (SvF)
Identifikácia projektu:1/7140/20
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2000
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2002
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0