16. 10. 2019  22:56 Vladimíra
Akademický informačný systém

Projekty


Aktuálne aspekty ochrany a obnovy architektonického pamiatkového fondu na Slovensku. (Determinanty a kritériá pamiatkovej starostlivosti ako súčasti architektonickej a urbanistickej tvorby)

Garant: prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Aktuálne aspekty ochrany a obnovy architektonického pamiatkového fondu na Slovensku. (Determinanty a kritériá pamiatkovej starostlivosti ako súčasti architektonickej a urbanistickej tvorby)".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.ÚDTAaOP FA+421 (2) 572 76 355205

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ