20. 10. 2019  7:48 Vendelín
Akademický informační systém

Projekty


Aktuálne aspekty ochrany a obnovy architektonického pamiatkového fondu na Slovensku. (Determinanty a kritériá pamiatkovej starostlivosti ako súčasti architektonickej a urbanistickej tvorby)

Garant: prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra ochrany a tvorby v pamiatkovom prostredí (UA2 FA)
Identifikace projektu:1/7082/20
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:05. 02. 2000
Datum ukončení projektu:31. 12. 2002
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0