21. 9. 2019  23:20 Matúš
Akademický informačný systém

Projekty


Aktuálne aspekty ochrany a obnovy architektonického pamiatkového fondu na Slovensku. (Determinanty a kritériá pamiatkovej starostlivosti ako súčasti architektonickej a urbanistickej tvorby)

Garant: prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra ochrany a tvorby v pamiatkovom prostredí (UA2 FA)
Identifikácia projektu:1/7082/20
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:05. 02. 2000
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2002
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0