17. 6. 2019  2:39 Adolf
Akademický informačný systém

Projekty


Experimenty vplyvu zmeny klímy na terestriálne ekosystémy

Garant: prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Hoci v uplynulých desaťročiach bolo vykonaných viacero experimentálnych štúdií týkajúcich sa vplyvu klimatických zmien na terestriálne systémy, stále však existuje viacero nevyriešených problémov týkajúcich sa fungovania ekosystémov na vplyvom budúcich klimatických zmien. Cieľom projektu bude preto vytvoriť sieť výzkumných pracovníkov pre experimentálny výskum klimatických zmien, za účelom poskytnúť riešenia takýchto problémov vplyvu budúcej zmeny klímy na terestriálne systémy.
Druh projektu:COST ()
Pracovisko:Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
Identifikácia projektu:Action ES1308
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:24. 04. 2014
Dátum ukončenia projektu:23. 04. 2018
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0