14. 12. 2019  22:46 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Projekty


Analýza globálnych zdrojov dát a možnosti ich využitia na spresnenie a testovanie modelov tiažového poľa Zeme

Garant: prof. Ing. Juraj Janák, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:V posledných desaťročiach sa stále viac úsilia vynakladá na získanie presných údajov o Zemi. Mnohé z týchto údajov, najmä získané z rôznych družicových misií alebo z celosvetových sietí pozemných staníc, majú globálny charakter. Ide o veľké množstvá údajov, ktorých potenciál sa využíva mnoho rokov. Tento projekt je zameraný na analýzu vybraných globálnych zdrojov dát súvisiacich s tiažovým poľom Zeme. Ide najmä o tieto zdroje: dátové produkty družicových misií CHAMP, GRACE, GOCE a SWARM, údaje z databázy Globálneho geodynamického projektu a vybrané globálne digitálne modely reliéfu. Cieľom projektu je posúdiť kvalitu a úplnosť týchto údajov a pomocou niekoľkých štúdií poukázať na ich potenciál týkajúci sa spresnenia a testovania modelov tiažového poľa Zeme.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra geodetických základov (SvF)
Identifikace projektu:1/0954/15
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2015
Datum ukončení projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0