14. 12. 2019  22:24 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza globálnych zdrojov dát a možnosti ich využitia na spresnenie a testovanie modelov tiažového poľa Zeme

Garant: prof. Ing. Juraj Janák, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:V posledných desaťročiach sa stále viac úsilia vynakladá na získanie presných údajov o Zemi. Mnohé z týchto údajov, najmä získané z rôznych družicových misií alebo z celosvetových sietí pozemných staníc, majú globálny charakter. Ide o veľké množstvá údajov, ktorých potenciál sa využíva mnoho rokov. Tento projekt je zameraný na analýzu vybraných globálnych zdrojov dát súvisiacich s tiažovým poľom Zeme. Ide najmä o tieto zdroje: dátové produkty družicových misií CHAMP, GRACE, GOCE a SWARM, údaje z databázy Globálneho geodynamického projektu a vybrané globálne digitálne modely reliéfu. Cieľom projektu je posúdiť kvalitu a úplnosť týchto údajov a pomocou niekoľkých štúdií poukázať na ich potenciál týkajúci sa spresnenia a testovania modelov tiažového poľa Zeme.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra geodetických základov (SvF)
Identifikácia projektu:1/0954/15
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2015
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0