27. 6. 2019  4:59 Ladislav
Akademický informační systém

Projekty


Vývoj a teoreticko-experimentálny výskum obvodových plášťov budov s integrovanými fotovoltickými elementmi

Garant: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Hlavným cieľom projektu je vývoj a teoreticko-experimentálny výskum klimaticky adaptabilných obvodových plášťov budov s integrovanými fotovoltickými elementmi v podmienkach Slovenskej republiky. Výskumný kolektív sa zameria na tieto okruhy problémov: - variantné návrhy obvodových stien budov s integrovanými fotovoltickými modulmi s využitím transparentných tepelných izolácií a materiálov s fázovou zmenou, - komplexné počítačové simulácie budov s obvodovými stenami budov s integrovanými fotovoltickými modulmi bázované na interdisciplinárnom prístupe so zameraním na energetické bilancie budovy, ochranu proti prehrievaniu, tepelnú, vizuálnu a akustickú pohodu, - systémy denného osvetlenia administratívnych budov s aplikáciou fotovoltických zasklení, - experimentálne overenie technicky a ekonomicky najvhodnejšieho variantu klimaticky adaptabilnej obvodovej steny s fotovoltickými modulmi.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Identifikace projektu:1/0286/15
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2015
Datum ukončení projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0