18. 9. 2019  19:37 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza spoľahlivostných rizík navrhovania a zhotovovania betónových konštrukcií

Garant: prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:V súčasnosti sa navrhovanie betónových konštrukcií zakladá na platnej sade euronoriem. V projekčnej praxi je navrhovanie orientované najmä na účinky priameho zaťaženia. Stále častejšie je spoločnosť konfrontovaná s náhlym zlyhaním, resp. významnými poruchami budov a inžinierskych stavieb. Náhle zlyhania sú spôsobené kombináciou mimoriadnych zaťažení, chýb a omylov pri ich navrhovaní a zhotovovaní. Poruchy poukazujú najmä na neuváženie vplyvov nepriamych a environmentálnych zaťažení. Tieto poruchy ohrozujú používateľnosť a trvanlivosť stavieb. K inžinierskej činnosti patrí projekčná, realizačná, monitorovacia, servisná a prevádzková činnosť. Tieto činnosti definujú a regulujú v rôznych súvislostiach globálnu spoľahlivosť konštrukcií. Takýto komplexný prístup treba použiť najmä pre stavby národnej infraštruktúry, ktoré predstavujú vysoké riziko všeobecného ohrozenia obyvateľstva alebo životného prostredia (atómové elektrárne, priehrady, vysoké budovy) alebo majú mimoriadny strategický význam (mosty, tunely).
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
Identifikácia projektu:1/0583/15
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2015
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0