20. 7. 2019  7:41 Iľja
Akademický informační systém

Projekty


Analýza spoľahlivostných rizík navrhovania a zhotovovania betónových konštrukcií

Garant: prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:V súčasnosti sa navrhovanie betónových konštrukcií zakladá na platnej sade euronoriem. V projekčnej praxi je navrhovanie orientované najmä na účinky priameho zaťaženia. Stále častejšie je spoločnosť konfrontovaná s náhlym zlyhaním, resp. významnými poruchami budov a inžinierskych stavieb. Náhle zlyhania sú spôsobené kombináciou mimoriadnych zaťažení, chýb a omylov pri ich navrhovaní a zhotovovaní. Poruchy poukazujú najmä na neuváženie vplyvov nepriamych a environmentálnych zaťažení. Tieto poruchy ohrozujú používateľnosť a trvanlivosť stavieb. K inžinierskej činnosti patrí projekčná, realizačná, monitorovacia, servisná a prevádzková činnosť. Tieto činnosti definujú a regulujú v rôznych súvislostiach globálnu spoľahlivosť konštrukcií. Takýto komplexný prístup treba použiť najmä pre stavby národnej infraštruktúry, ktoré predstavujú vysoké riziko všeobecného ohrozenia obyvateľstva alebo životného prostredia (atómové elektrárne, priehrady, vysoké budovy) alebo majú mimoriadny strategický význam (mosty, tunely).
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
Identifikace projektu:1/0583/15
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2015
Datum ukončení projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0