16. 12. 2019  8:44 Albína
Akademický informační systém

Projekty


Analýza klimatických a hydrologických extrémov metódami data miningu a inými nástrojmi hydroinformatiky z pohľadu adaptačných opatrení v krajine

Garant: prof. Ing. Milan Čistý, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt bude skúmať prínos aplikácie metód hĺbkovej analýzy údajov a ďalších metód hydroinformatiky (heuristických metód, dátovo riadených metód, genetického programovania, geoštatistiky, GIS) pri prevencii hydroklimatických rizík v krajine. Na báze tohto metodologického aparátu bude tiež hľadať nové, efektívne metodológie pre optimalizáciu investícií do adaptačných opatrení v krajine (najmä vodohospodárskych stavieb). Vedecký dôraz projektu spočíva v komparácii metód hĺbkovej analýzy údajov (data miningu) so štandardnými simulačnými a optimalizačnými metodológiami. Hybridizáciou rôznych metód a algoritmov chcú riešitelia prispieť k rozšíreniu arzenálu nástrojov krajinného inžinieringu pre zvýšenie potenciálu pre kvalifikované riešenia ochrany krajiny voči suchu a vlnám horúčav, ako aj vyvinúť nástroje pre analýzu prevádzky a optimalizáciu rekonštrukcie závlahových systémov. Uvedená metodológia ako integračný prvok projektu poskytne tiež nové nástroje pre manažment opačného extrému - protipovodňovú ochranu.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
Identifikace projektu:1/0665/15
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2015
Datum ukončení projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0