26. 6. 2019  18:37 Adriána
Akademický informační systém

Projekty


Innovative methods of sheet metal forming tools surfaces improvement - R&D

Garant: prof. Ing. Peter Šugár, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na vývoj a verifikáciu nových, progresívnych metód úpravy funkčných plôch tvárniacich nástrojov s cieľom optimalizovať, znížiť náklady a negatívne environmentálne dopady procesov plošného tvárnenia. Pozornosť bude sústredená na nástroje, určené na hlboké ťahanie a konvenčné tlačenie a ich aplikácie pri spracovávaní rôznych typov progresívnych konštrukčných materiálov, ako sú zliatiny hliníka, horčíka a niklu, duplexné a superduplexné ocele. Projekt si kladie za cieľ demonštrovať technické, ekonomické a environmentálne aspekty pokrokových metód úpravy funkčných častí tvárniacich nástrojov laserovým mikroštruktúrovaním (textúrovaním) a hydrostatickým guličkovaním.
Druh projektu:Nanosciences, nanotechnologies, materials and new production technologies ()
Pracoviště:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikace projektu:FormTool MANUNET-2014-11283
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2015
Datum ukončení projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníků projektu:11
Počet oficiálních pracovníků projektu:11

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
prof. Ing. Peter Šugár, CSc.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Ing. Ingrid Görögová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Necpal, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Michaela Kritikos, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Frnčíkspoluriešiteľ
doc. Ing. Mária Kapustová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jana Moravčíková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Vladimír Šimna, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.spoluriešiteľ