27. 6. 2019  8:28 Ladislav
Akademický informačný systém

Projekty


Inovačné metódy úpravy povrchových vrstiev nástrojov na plošné tvárnenie -- výskum a vývoj

Garant: prof. Ing. Peter Šugár, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na vývoj a verifikáciu nových, progresívnych metód úpravy funkčných plôch tvárniacich nástrojov s cieľom optimalizovať, znížiť náklady a negatívne environmentálne dopady procesov plošného tvárnenia. Pozornosť bude sústredená na nástroje, určené na hlboké ťahanie a konvenčné tlačenie a ich aplikácie pri spracovávaní rôznych typov progresívnych konštrukčných materiálov, ako sú zliatiny hliníka, horčíka a niklu, duplexné a superduplexné ocele. Projekt si kladie za cieľ demonštrovať technické, ekonomické a environmentálne aspekty pokrokových metód úpravy funkčných častí tvárniacich nástrojov laserovým mikroštruktúrovaním (textúrovaním) a hydrostatickým guličkovaním.
Druh projektu:Nanosciences, nanotechnologies, materials and new production technologies ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:FormTool MANUNET-2014-11283
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2015
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníkov projektu:11
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:11

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Peter Šugár, CSc.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Ing. Ingrid Görögová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Necpal, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Michaela Kritikos, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Frnčíkspoluriešiteľ
doc. Ing. Mária Kapustová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jana Moravčíková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Vladimír Šimna, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.spoluriešiteľ