21. 10. 2019  0:25 Uršuľa
Akademický informačný systém

Projekty


Vysokoškolská učebnica "Prostriedky automatizovanej výroby" interaktívnou multimediálnou formou pre STU Bratislava a TU Košice

Garant: Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predkladaný návrh projektu je orientovaný na vytvorenie a integráciu obsahu a tvorby multimediálnej učebnice na podporu výučby nového akreditovaného predmetu Prostriedky automatizovanej výroby písomnou aj interaktívnou multimediálnou formou pre priebežné dopĺňanie a zvýšenie úrovne odborných predmetov súvisiacich s automatizáciou a ich systémami riadenia na vysokých školách. Podporu lepšieho, intenzívnejšieho a efektívnejšieho vnímania informácií z písanej učebnice v odbornom predmete "Prostriedky automatizovanej výroby" (texty, obrázky,grafy, reč, animácie, videosekvencie) umožňujú multimédiá prezentovať vo viacerých podobách.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:006STU-4/2015
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2015
Dátum ukončenia projektu:30. 11. 2017
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:8

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc.zodpovedný riešiteľ
Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Vanessa Prajová, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
RNDr. Mária Tóthová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Branislav Bakospoluriešiteľ
Mgr. Ľudmila Hurajová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD.spoluriešiteľ