20. 6. 2019  5:59 Valéria
Akademický informační systém

Projekty


Towards the next generation of standards for service life of cement-based materials and structures

Garant: doc. Ing. Vladimír Pavlík, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Používanie CBM v stavebníctve je rozšírené na celom svete. Cementové materiály sú najpoužívanejšie umelé materiály na svete. V rámci EU-27, stavebníctvo vytvára 10% HDP, 20 miliónov pracovných miest (30% z pracovných miest v priemysle), a 3 milióny podnikov. Okrem toho, európske stavebníctvo je hlavným prispievateľom k vývozu a vyhráva 50% z hlavných medzinárodných zmlúv. Toto vedúce postavenie na trhu treba zachovať stabilným tempom v inováciách v stavebníctve, a to obzvlášť v CBM. K dispozicií je rovnako naliehavá potreba inovácií v oblasti udržateľnej výstavby, aby bol zaistený, dlhodobý cieľ EU, ktorým je 80 až 95% zníženie emisií skleníkových plynov.
Druh projektu:COST ()
Pracoviště:Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
Identifikace projektu:Akcia TU1404
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:18. 11. 2014
Datum ukončení projektu:17. 11. 2018
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0