24. 6. 2019  11:34 Ján
Akademický informačný systém

Projekty


Nová generácia smerníc pre životnosť materiálov a konštrukcií na báze cementu.

Garant: doc. Ing. Vladimír Pavlík, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Používanie CBM v stavebníctve je rozšírené na celom svete. Cementové materiály sú najpoužívanejšie umelé materiály na svete. V rámci EU-27, stavebníctvo vytvára 10% HDP, 20 miliónov pracovných miest (30% z pracovných miest v priemysle), a 3 milióny podnikov. Okrem toho, európske stavebníctvo je hlavným prispievateľom k vývozu a vyhráva 50% z hlavných medzinárodných zmlúv. Toto vedúce postavenie na trhu treba zachovať stabilným tempom v inováciách v stavebníctve, a to obzvlášť v CBM. K dispozicií je rovnako naliehavá potreba inovácií v oblasti udržateľnej výstavby, aby bol zaistený, dlhodobý cieľ EU, ktorým je 80 až 95% zníženie emisií skleníkových plynov.
Druh projektu:COST ()
Pracovisko:Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
Identifikácia projektu:Akcia TU1404
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:18. 11. 2014
Dátum ukončenia projektu:17. 11. 2018
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0