Oct 18, 2019   1:32 p.m. Lukáš
Academic information system

Projects


Correlation Between Architectural and Constructional Factors in the Design of New Generation Multipurpose Buildings.

Supervisor: prof. Ing. Imrich Tužinský, CSc.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Podstatou projektu je transformácia funkčných energetických, komfortných a ekologických požiadaviek do priestorového a hmotného architektonického konštrukčného riešenia. Horizontálne a vertikálne zónovanie funkcií je jedným z dôležitých faktorov pre analýzu modulových parametrov flexibilných nosných sústav.
Kind of project:VEGA ()
Department:Katedra konštrukčno - technických disciplín (UKA FA)
Project identification:1/9051/02
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2002
Project close date:31. 12. 2004
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:0