24. 10. 2020  13:50 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Projekty


Korelácia architektonických a konštrukčných determinantov v tvorbe polyfunkčných budov novej generácie

Garant: prof. Ing. Imrich Tužinský, CSc.


Základné informácie         


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Podstatou projektu je transformácia funkčných energetických, komfortných a ekologických požiadaviek do priestorového a hmotného architektonického konštrukčného riešenia. Horizontálne a vertikálne zónovanie funkcií je jedným z dôležitých faktorov pre analýzu modulových parametrov flexibilných nosných sústav.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:
Katedra konštrukčno - technických disciplín (UKA FAD)
Identifikácia projektu:
1/9051/02
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2002
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2004
Počet pracovníkov projektu:
3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0