16. 9. 2019  2:04 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Projekty


Korelácia architektonických a konštrukčných determinantov v tvorbe polyfunkčných budov novej generácie

Garant: prof. Ing. Imrich Tužinský, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Podstatou projektu je transformácia funkčných energetických, komfortných a ekologických požiadaviek do priestorového a hmotného architektonického konštrukčného riešenia. Horizontálne a vertikálne zónovanie funkcií je jedným z dôležitých faktorov pre analýzu modulových parametrov flexibilných nosných sústav.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra konštrukčno - technických disciplín (UKA FA)
Identifikácia projektu:1/9051/02
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2002
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2004
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0