14. 7. 2020  17:14 Kamil
Akademický informačný systém

Projekty


Príprava a charakterizácia vlastnosti nových typov tvrdých povlakov pre nástrojové materiály

Garant: prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.


Základné informácie
   
Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Projekt je zameraný na vývoj nových typov tvrdých povlakov pre nástrojové materiály so zvýšenými úžitkovými vlastnosťami. Vychádza z doteraz získaných poznatkov o korelácii štruktúrnych a napäťových pomerov v tvrdých a supertvrdých povlakoch na báze nitridov tranzitívnych kovov v monovrstvovom a polyvrstvovom systéme na vopred upravený povrch substrátu, ktorým je alternatívne nástrojová oceľ alebo spekaný karbid. Cieľom je vytvoriť nové progresívne povlaky s vynikajúcimi tribologickými vlastnosťami aplikovateľnými na nástrojové materiály.
Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:
Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:
1/0876/15
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2015
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:
19
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
18

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Mária Hudáková, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Roman Moravčík, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Eva Riečičiarová, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Martin Sahul, PhD.
spoluriešiteľ
Ing. Paulína Babincová, PhD.
spoluriešiteľ
doc. Ing. Ivona Černičková, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Libor Ďuriška, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ