14. 11. 2019  20:44 Irma
Akademický informačný systém

Projekty


Dizajn Al-TM zliatin pre on-board produkciu vodíka

Garant: RNDr. Martin Šulka, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Dizajn Al-TM zliatin pre on-board produkciu vodíka".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Bc. Alena MichálikováVV OPOM MTF [ukončené]+421 918 646 011T-13
RNDr. Martin Šulka, PhD.UVPT MTF, ext UIAM MTF+421 908 674 118NC 215
Bc. Beáta VrbovskáVZV OPOM MTF+421 918 646 011T-23
RNDr. Andrej Antušek, PhD.UVPT MTF, ext UMAT MTF+421 908 674 117NC 214
Ing. Martin Babinec, PhD.MTF D-PMMD [ukončené]724NC 317
Mgr. Ingrida Bajčičáková, PhD.UVPT MTF, ext UIAM MTF+421 908 674 119NC 216
Ing. Matúš Beňo, PhD.UVPT MTF+421 908 674 128NC 115
Ing. Lenka Blinová, PhD.KEI UIBE MTF+421 908 674 072TL-307a
Ing. Jozef Fiala, PhD.MTF D-IBE [ukončené]+421 906 068 klapka 512TL-308
Ing. Ján Gondek, PhD.MTF D-PMMD [ukončené]724NC 317
Ing. Marcel Kuracina, PhD.MTF D-INBE [ukončené]+421 906 068 klapka 509TL-234
doc. Mgr. Marián Palcut, PhD.UMAT MTF746NC 349
RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.KEI UIBE MTF+421 908 674 072ŤL 307a
Ing. Martin ŠpotákMTF D-PMMD [ukončené]746NC 349
RNDr. Katarína Šulková, PhD.UVPT MTF, ext UIAM MTF+421 908 674 118NC 215
Ing. Dušan Vaňa, PhD.UVPT MTF+421 908 674 128NC 115

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ